I Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2018-11-19, godz. 14:00

1.Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Chmielniku.

2.Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.

3.Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Chmielniku nowo wybranemu burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.

4.Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Chmielniku.

5.Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

6.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie zmian do porządku obrad -...)Głosowanie (Wprowadzenie zmian do porządku obrad -...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

7.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku.

8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chmielniku prowadzenia obrad.

9.Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chmielniku.

10.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

11.Podjecie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Miejskiej w Chmielniku.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie ustalenia mak...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i zatwierdzenia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku.

Głosowanie (Wyboru radnej Anety Wojtas na Przewodnic...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania skł...)

13.Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Chmielniku.