XXIX sesja Rady Miejskiej (nadzwyczajna)

w dniu 2021-03-01, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczen...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały nr XXVI/279/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.