XXXIV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2021-09-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2.Odegranie hymnu państwowego.

3.Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

4.Prelekcja dotycząca historii Chmielnika.

5.Odczytanie okolicznościowego listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Mieszkańców Miasta i Gminy Chmielnik przez Sekretarza stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka i przekazanie flagi państwowej Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

6.Przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów - Andrzeja Tuza, Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik - Pawłowi Wójcikowi, zabytkowego herbu miasta Chmielnik, ze zbiorów dawnego Muzeum Ziemi Chmielnickiej z siedzibą w Szydłowie.

7.Podpisanie porozumienia o współpracy Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Szydłów, Gnojno, Pierzchnica i Raków.

8.Wystąpienia zaproszonych gości.

9.Zamknięcie sesji.