VI Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-03-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2018 jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik: a) Chmielnickie Centrum Kultury, b) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdań z działalności za r...)Głosowanie (Przyjęcie sprawozdań z działalności za r...)

7.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Piotrkowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2019-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.