VIII Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-05-30, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Przyjęcie Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za rok 2018.

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania z działalności Sa...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 marca 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby w Akcie Założycielskim Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedzi...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodn...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i z...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody ożywionej z gatunku dąb szypułkowy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia p...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wst...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

20.Sprawy różne.

21.Zakończenie obrad.