XI sesja Rady Miejskiej w Chmielniku-

w dniu 2019-08-09, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczeni...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Gnojno dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Gnojno.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie o zapewnieniu uruchomienia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Chmielnik w ramach „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie o zapewnieniu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.