XIII sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-09-25, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

a)Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

b)Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

c)Przyjęcie proponowanego porządku obrad ze zmianami.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad z...)

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjecie uchwały w sprawie skargi na działalność sołtysa sołectwa Zrecze Duże.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Stat...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej działki oznaczonej nr 60/1 położonej w Borzykowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wst...)

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie obrad.