XXI sesja Rady Miejskiej

w dniu 2020-05-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad

4.Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

5.Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Morawica dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Morawica.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

6.Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminami Pierzchnica i Daleszyce dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Pierzchnica i Daleszyce.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

7.Przyjęcie proponowanego porządku obrad ze zmianami.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad z...)

8.Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy za 2019 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) na wszystkich obywateli Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w zmiany uchwały zmiany...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Morawica dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Morawica.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminami Pierzchnica i Daleszyce dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Pierzchnica i Daleszyce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.