XXV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2020-10-26, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Szpitala Powiatowego w Chmielniku. ( DRUK 266/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie realizacji za...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej. (DRUK 267/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik. (DRUK 268/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chmielnik nieruchomości znajdującej się w obrębie wsi Celiny oznaczonej numerem działki 78/23. (DRUK 269/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040. (DRUK 270 /2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. (DRUK 271/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

12.Informacja Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.

13.Sprawy różne.

14.Zakończenie obrad.